Interesting

10
Mar

Как да търсите работа?

Изяснете си точно вида работа, която търсите. Работа, близо до дома, с нормирано работно време Работа, свързана с пътуване в друго населено място Рабо

10
Feb

Ефектът „Дънинг – Крюгер”

Ефектът „Дънинг – Крюгер” или илюзорното превъзходство на некомпетентните „Проблемът на тоя свят е, че глупаците са абсолютно уверени, а интелигентнит