Интересно

10
май

Как да търсите работа?

Изяснете си точно вида работа, която търсите. Работа, близо до дома, с нормирано работно време Работа, свързана с пътуване в друго населено място Рабо …

10
май

Ефектът „Дънинг – Крюгер”

Ефектът „Дънинг – Крюгер” или илюзорното превъзходство на некомпетентните „Проблемът на тоя свят е, че глупаците са абсолютно уверени, а интелигентнит …

11
апр.

Какви грешки могат да допуснат работодателите при наемане на персонал?

Липса на информираност за  правните аспекти на заетостта Работодателите често пренебрегват правните въпроси, свързани със заетостта. Грешният избор на …