Интересно

11
мар.

Какви грешки могат да допуснат работодателите при наемане на персонал?

Липса на информираност за  правните аспекти на заетостта Работодателите често пренебрегват правните въпроси, свързани със заетостта. Грешният избор на

10
мар.

Как да търсите работа?

Изяснете си точно вида работа, която търсите. Работа, близо до дома, с нормирано работно време Работа, свързана с пътуване в друго населено място Рабо

10
фев.

Ефектът „Дънинг – Крюгер”

Ефектът „Дънинг – Крюгер” или илюзорното превъзходство на некомпетентните „Проблемът на тоя свят е, че глупаците са абсолютно уверени, а интелигентнит