19.06.2024

21S Мениджър на производствен участък за монтаж и асемблиране на хидравлични продукти, град Чирпан

За наш клиент – българско модерно предприятие за производство на хидравлични разпределители и хидравлични компоненти, базирано в гр.Чирпан, което извършва износ на хидравлично оборудване в Европа, САЩ, Австралия, Азия, във връзка с увеличаване на обема на работа търсим: Мениджър на производствен участък за монтаж и асемблиране на хидравлични продукти.

Ключови отговорности
• Организира и осъществява управлението на производствената дейност в определения участък – монтаж и асемблиране на хидравлични продукти.
• Планира работния график и контролира ефективното изпълнение на възложените задачи.
• Контролира обезпечеността на производството с материали и персонал.
• Следи за състоянието на машините и инструменталното оборудване.
• Участва във внедряването на разработки за въвеждане на нови продукти, усъвършенстване на производството и подобряване качеството на работа.
• Ръководи внедряването и използването на съвременни системи за управление и контрол на технологичния процес.
• Контролира производството в поверения му участък и обезпечава необходимата техническа документация, постига поставените цели и срокове.

Изисквания
• Висше образование – машинен инженер или друга подходяща специалност.
• Технически опит в работа с машини за полуавтоматично сглобяване на възли.
• Умение за работа с технически чертежи.
• Добро владеене на MS Office / Word, Excel.
• Познаване на ISO 9001:2008 или друг релевантен стандарт за качество.
• Опит на ръководна позиция – не е задължителен, но ще се разглежда като предимство.

Условия

Професионална реализация и развитие във утвърдена, водеща в своя бранш компания, работеща изцяло за износ. Възможност за работа с високо технологично оборудване. Отлична работна атмосфера и условия на труд. Много добро възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва поемане на транспортни и квартирни разходи.Предложението е валидно за кандидати от цялата страна, като се предлага съдействие и поемане на разходи за преместване и транспортни разходи.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected].