19.06.2024

019S Инженер конструктор общо машиностроене, град Чирпан

Нашият клиент е утвърдено от 20г. в България модерно предприятие за проектиране и производство на хидравлични детайли и елементи. Компанията извършва доставки на хидравлично оборудване в Европа, САЩ, Азия. Във връзка с развитието на дейността си, предприятието търси инженер конструктор общо машиностроене и нестандартна екипировка.Ключови отговорности за позицията

• Разработва конструктивни решения, проектира машинни елементи, детайли, съоръжения по конкретни проекти или планирани подобрения на изделия
• Проектира инструментална екипировка в съответствие с изискванията за нова или произвеждана вече продукция, технологията на производство и наличните машини, материали, суровини и възли
Осъществява контрол на всеки етап от производстсвения процес при пускането на ново изделие. Коригира и одобрява прототипа.
• Участва в разработване и внедряване на нови конструкции и технологии в производство
• Внедрява в производството нова нестандартна екипировка за отливане на детайли, елементи
• Търси и предлага творчески възможности за решаване на възникналите проблеми.

Ключови изисквания 

• Висше образование – машинен инженер общо машиностроене, хидравлика и пневматика или друга подходяща специалност;
• Професионален опит и умения в проектиране и разработка на машинни елементи, детайли, инструментална екипировка 3-5 години; конструктивна и технологична подготовка в областта на обработката на метали;
• Отлични умения за работа с CAD/CAM системи за проектиране (Auto Cad, SolidWorks)
• Познаване и работа с ISO 9001:2008 или друг релевантен стандарт за качество

Компанията предлага

Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена компания на високо технологично ниво, с лидерски позиции на световните пазари. Отлични условия за работа. Петдневна работна седмица, редовна смяна от 8 до 17.00. Конкурентно възнаграждение .

Предложението е валидно за кандидати от цялата страна с поемане на разходи по настаняване и транспортни разходи.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected].