През 2005г. е създадена „Синектика Интер Рекрутмънт“ ООД, която се специализира в предоставяне на услуги за търсене и подбор на експертни, средно мениджърски и топ мениджърски позиции.
През 2005г. Синектика консулт“ ООД става партньор на Profiles International за България. Profiles International е световен лидер в on line оценяването и доставчик на високотехнологични инструменти за оценка и развитие на персонал, което добавя висока стойност в оценките за пригодност към изключително многообразие от длъжности.
В продължение на 24 години ние съдействаме на компаниите да повишават своята продуктивност, конкурентноспособност, чрез въвеждане на добри практики в управлението на своите екипи и да получават добавена стойност чрез подбора и дългосрочното развитие на ключовите си сътрудници.