През 1999г се създава „Синектика консулт” ООД с основна цел да разшири обхвата на дейностите, като предложи на клиентите специализирани вътрешно-фирмени тренинг програми и широк кръг решения за организационно развитие и консултиране, насочено към оптимизиране на бизнес процесите и управление на човешките ресурси.
Екипът на компанията се разраства, като към партньорския екип се присъединяват колеги консултанти с психологическо образование, споделящи ценностите на компанията за етичност, доверие и съпричастност към нашите клиенти, обединени от обща цел за подпомагане на хората и организациите в постигането на техните цели и желания за развитие.