През 1991 г. е създадена „Синектика Георгиев и съдружие” СД – първата българска компания за психологически подбор и оценка на висококвалифицирани експертен и мениджърски персонал, с амбицията да подпомогне българския бизнес с професионални психологически услуги в управлението на човешките ресурси.
Компанията е създадена от психолози, които избират името „Синектика“ като символ на груповото творческо откриване на оптимални решения на възникнали проблеми на бизнеса.
Методът „Синектика“ позволява неограничено използване на въображение, познания, аналогии от членовете на екипа и може да обединява на пръв поглед несъвместими елементи в намирането на успешно решение.
От 1991- 1999г. „Синектика Георгиев и съдружие” СД се развива динамично и се налага като водеща българска агенция за подбор на персонал в страната .