март 11, 2024

You are here:
012S Специалист търговска администраци, гр. София

Нашият клиент е дъщерно дружество на чуждестранна европейска компания в областта на застрахователно, осигурително и кредитно консултиране и посредничество. Във връзка с разрастването на бизнеса , компанията търси за отдела си  „Обслужване на клиенти“ – „Специалист търговска администрация“ Отговорности: Изисквания: Условия: Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 012S.

Read article