февруари 29, 2024

You are here:
006S Координатор офис и търговска администрация. гр. София

Нашият клиент е утвърдена от десетилетия компания лидер във вноса и  дистрибуцията в България на специализирани бои, лакове, системи и  технологии от Германия с изключително качество. Във връзка с развитие на организационната си структура, компанията търси:Координатор офис и търговска администрация  Ключови отговорности за позицията: ·         Води  фирмена кореспонденция , провежда телефонни…

Read article
009S Офис Асистент, град София

Нашият клиент е водеща адвокатска кантора с богата експертиза в много области на правото. Във връзка с развитието на организационната си структура, компанията търси Офис асистент : Ключови отговорности за позицията• Подпомага управляващия съдружник във всички планирани административни дейности• Води бизнес кореспонденция на английски и български език• Организира и координира работните календари (срещи, пътувания, текущи…

Read article