Условия за ползване

Условията за ползване се отнасят до достъпа и ползването на уеб сайта – www.synecticaconsult.com и неговото съдържанието, които са собственост на „Синектика консулт“ и „Синектика интер рекрутмънт“ , адрес София 1113, ж.к Гео Милев, ул. Коста Лулчев 15, ап 3. email: [email protected] /наричани по-долу „Синектика“/.

При влизане в уебсайта на „Синектика“ вие приемате тези условия за ползване, които се прилагат неотменно и към сайта, и към неговото съдържание. Уебсайтът е информационен и не е средство за създаване на търговски отношения.

„Синектика“ няма задължение да отговаря за точността на съдържанието и информацията на сайта, неговата обективност, обем, изчерпателност, актуалност. „ Синектика“ не поема отговорност за ваши решения, взети от вас на база на съдържанието или на части от него или на грешки или пропуски в него.

„Синектика“ не предоставя гаранция, че в уебсайта и в неговото съдържание не съществуват грешки и че сървърът, на който се поддържа уебсайта няма вируси, агенти и т.н., които да нанесат вреди на вашите компютърни системи и устройства.

„Синектика“ си запазва правото да премахва и да променя съдържанието на уеб сайта по всяко време, както и да прекратява временно достъпа до сайта или до негови части. Нямаме задължение сайтът на „Синектика“ да е постоянно наличен и достъпен и не носим отговорност ако за някакъв период сайтът не е изцяло или частично достъпен или съществуващ.

С достъпа до уебсайта Вие се съгласявате, че няма да извършвате действия, които могат да навредят на нашите интереси и права, които могат да попречат на нормалното използване на уебсайта от други хора.

Като влизате в сайта на „Синектика“ и използвате неговото съдържание, вие приемате изцяло самостоятелно, доброволно и изрично, че използването на уебсайта е ваша отговорност и че сте наясно с условията за ползването му.

Събирането и обработването на ваши лични данни се базира на нашата политика на поверителност, която можете да видите тук

Условията за ползване на сайта и неговото съдържание са подчинени на българското законодателство. В условията на ползване вие се съгласявате, че при налични претенции, свързани със ползването на уебсайта, те ще се решават от български съд.

Условията за ползване на сайта и неговото съдържание, могат да бъдат променяни периодично изцяло по усмотрение на „Синектика“.

Когато влизате и използвате нашия уебсайт, проверявайте условията за ползване, за да сте в течение със съществуващите промени.

КОНТАКТИ

Всички ваши въпроси и искания, свързани с нашите условия за ползване можете да задавате на адресът на нашия офис: София 1113, ж.к „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ 15, ап 3. email: [email protected]