Подбор на персонал

Бъдещето може да бъде предвидимо

SYNECTICA е първата българска компания въвела и наложила практиката на психологическия подбор в България. Ние сме специализирани в набиране и подбор на персонал на експертно и мениджърско ниво и имаме изградено име на надежден партньор за своите клиенти и кандидати за работа.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА

Спестяване на време и разходи

Професионалният подход на SYNECTICA  ще ви освободи от допълнителните функции и ще ви позволи да се съсредоточите върху основните за вашия бизнес дейности.  

Повишаване на конкурентоспособността

Кандидатите препоръчани от SYNECTICA притежават не само необходимия опит и умения, /компетенции за длъжността/, но те могат и да помогнат за развитието на Вашия бизнес.

SYNECTICA ежедневно присъства на пазара на труда и отлично познава актуалните нива на заплати, системите за стимулиране и мотивиране на персонала, системите за оценка на изпълнението и атестация.

Това ни дава възможност да Ви консултираме при вземането на оптимални управленски решения, свързани с организационното развитие и повишаване на конкурентността  на  Вашата компания.

Минимизиране на риска

Mетодите на SYNECTICA за психологически подбор на персонал ще минимизират риска от назначаване на неподходящи сътрудници, хора с нестабилна мотивация и нелоялно поведение, хора със скрити психични отклонения.

Оценката на персонал, чрез професионални психологически тестове е една от най-надеждните процедура, както за подбор на нови сътрудници, така и за оценка на работещ персонал.

Използвайки съвременни методи и адаптирани on-line системи за професионална пригодност към длъжност ще ви предоставим надеждна информация за компетенциите и потенциала за развитие на кандидатите. По този начин Вие ще минимизирате риска от неподходящи назначения/преназначения.

Гаранции

Осигуряваме гаранция за назначените кандидати и безплатно консултиране в първоначалния процес на адаптация.