Онлайн 360° оценка

CheckPoint 360° е система за оценка на мениджъри, разработена от американската компания Profiles International. Използва се предимно за оценка на лидерските умения и ефективността на мениджърите и лидерите във Вашата организация. Системата дава възможност да се получи обратна връзка от подчинените, колегите и ръководителите. Въз основа на тази обратна връзка се предлага и персонализирана програма за развитие на специфичните лидерски умения.

Приложение:

• Оценка на силните страни на мениджърите и на уменията, които се нуждаят от подобрение

• Идентифициране и планиране на подходящите обучения за всеки мениджър

• Оценка на ефективността на обученията

• Идентифициране на проблеми свързани с управлението, които водят до ниска продуктивност и удовлетовреност от работата, както и до голямо текучествоо на персонал

• Като част от годишната атестация

Характеристики:

Checkpoint 360° измерва 70 специфични професионални поведения, обединени в 8 универсални мениджърски компетенции и 18 умения.

Оценяват се реално наблюдаеми поведения, което повишава надеждността на резултатите и спомага за преодоляване на субективността на отговорите.

8 универсални мениджърски компетенции са:

 • Комуникативност
 • Лидерство
 • Адаптивност
 • Управление на задачите
 • Личностно развитие
 • Взаимоотношения
 • Развитие на другите
 • Продуктивност

360° обратна връзка се попълва от мениджърите, техните ръководителя, колегите и подчинени. Отговорите на колегите и подчинените са конфиденциални и се представят обобщено за всяка група.

Данните се събират в цялостен и стегнат доклад, където мениджърите могат да видят как е оценено тяхното трудово представяне. Докладите от Checkpoint 360°™ включват препоръки за професионално развитие и повишаване на трудовото изпълнение на мениджърите.

Докладите се представят в писмен и графичен вид. Написани са на бизнес език, което позволява да се ползват от широк кръг потребители. Не се изисква външен експерт или психолог за интерпретация на данните.

Примерни доклади можете да изтеглите от ТУК

Ползи:

 • Като световен лидер в on-line оценяването и съпровождащите услуги Profiles International предлага решения и системи за оценка, които дават възможност на организациите да изберат най-подходящите сътрудници за конкретна длъжност и да развият техния пълен потенциал.
 • Инструментите измерват и предоставят основната информация, от която работодателите се нуждаят, за да си осигурят успешни назначения, повишения, обучения и управление на персонала.
 • Ефективното управление изисква информация за ключовите характеристики на хората. Profiles International предоставя изключително ценни системи за увеличаване на ефективността на процеса на управление на сътрудниците.
 • Това, което прави системите на Profiles International лидер в бранша е уникалната технология Job Fit™ /Пригодност към длъжност/. В основата на доброто управление е да се разбере какво означава „пригоден“ и дали сътрудниците са подходящи за длъжността, мениджъра, екипа и организацията. Това знание помага на мениджърите ефективно да взаимодействат и обучават в работата своите сътрудници.
 • Всеки инструмент за оценка предоставя множество доклади, които можете да използвате през целия професионален път на служителя в компанията.
 • Докладите са написани разбираемо и не изискват външна интерпретация или удостоверение за ползване.