Online 360 градусова оценка за обратна връзка

„Imagine Great People“

CheckPoint 360°™ е система за оценка на мениджъри, разработена от американската компания Profiles International. Използва се предимно за оценка на лидерските умения и ефективността на мениджърите и лидерите във Вашата организация. Системата дава възможност да се получи обратна връзка от подчинените, колегите и ръководителите. Въз основа на тази обратна връзка се предлага и персонализирана програма за развитие на специфичните лидерски умения.

Приложение:

• Оценка на силните страни на мениджърите и на уменията, които се нуждаят от подобрение

• Идентифициране и планиране на подходящите обучения за всеки мениджър

• Оценка на ефективността на обученията

• Идентифициране на проблеми свързани с управлението, които водят до ниска продуктивност и удовлетовреност от работата, както и до голямо текучествоо на персонал

• Като част от годишната атестация
Checkpoint 360°™ измерва 70 специфични професионални поведения, обединени в 8 универсални мениджърски компетенции и 18 умения.

Оценяват се реално наблюдаеми поведения, което повишава надеждността на резултатите и спомага за преодоляване на субективността на отговорите.

8 универсални мениджърски компетенции са:

  • Комуникативност
  • Лидерство
  • Адаптивност
  • Управление на задачите
  • Личностно развитие
  • Взаимоотношения
  • Развитие на другите
  • Продуктивност

360° обратна връзка се попълва от мениджърите, техните ръководителя, колегите и подчинени. Отговорите на колегите и подчинените са конфиденциални и се представят обобщено за всяка група.

Данните се събират в цялостен и стегнат доклад, където мениджърите могат да видят как е оценено тяхното трудово представяне. Докладите от Checkpoint 360°™ включват препоръки за професионално развитие и повишаване на трудовото изпълнение на мениджърите.

Докладите се представят в писмен и графичен вид. Написани са на бизнес език, което позволява да се ползват от широк кръг потребители. Не се изисква външен експерт или психолог за интерпретация на данните.

 

Примерни доклади можете да изтеглите от ТУК

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА PROFILES INTERNATIONAL