Online оценки за индивидуална пригодност към длъжност

„Imagine Great People“

ProfileXT® е мултифункционална система за оценка на цялостната личност, разработена от американската компания Profiles International. Използва се за подбор на персонал, обучение и развитие, управление, планиране на кариерата. Тази система за оценка измерва пригодността на сътрудниците към определена длъжност във Вашата организация, като резултатите могат да бъдат използвани по време на въвеждащите обучения или при планиране на кариерното развитие.

Оценките с ProfileXT® измерват степента на пригодност към конкрента длъжност. Функцията „Пригодност към длъжност“ е уникална характеристика на ProfileXT®, която Ви позволява да оцените индивида в зависимост от качествата, които се изискват за успешното изпълнение на конкретната позиция в организацията.

ProfileXT® измерва 20 индикатора за трудово изпълнение:

  • стил за обучение – способен ли е да изпълнява длъжността
  • поведенчески характеристики – как ще изпълнява длъжността
  • професионални интереси – желае ли да изпълнява длъжността

След като кандидатът премине оценката се генерира процент на пригодност към длъжността. Веднага можете да разберете дали той има потенциала да бъде успешен на конкретната позиция. Оценките с ProfileXT® могат да се адаптират и да се разработят профили за пригодност към длъжност за компанията, позицията, ръководителя или региона.

Докладите от системата помагат на мениджърите при провеждане на интервюта и при избор на сътрудници, които ще бъдат най-успешни в съответната професионална роля. Докладите предлагат конкретни съвети за обучение на сътрудниците с цел да бъде подобрено тяхното трудово изпълнение.

Докладите се представят в писмен и графичен вид. Написани са на бизнес език, което позволява да се ползват от широк кръг потребители. Не се изисква външен експерт или психолог за интерпретация на данните.

Примерни доклади можете да изтеглите от ТУК.

 

Научете повече за Profiles International