Онлайн оценки ProfileXT

Imagine Great People

ProfileXT® е мултифункционална система за оценка на цялостната личност, разработена от американската компания Profiles International. Използва се за подбор на персонал, обучение и развитие, управление, планиране на кариерата. Тази система за оценка измерва пригодността на сътрудниците към определена длъжност във Вашата организация, като резултатите могат да бъдат използвани по време на въвеждащите обучения или при планиране на кариерното развитие.

Оценките с ProfileXT® измерват степента на пригодност към конкрента длъжност. Функцията „Пригодност към длъжност“ е уникална характеристика на ProfileXT®, която Ви позволява да оцените индивида в зависимост от качествата, които се изискват за успешното изпълнение на конкретната позиция в организацията.

ProfileXT® измерва 20 индикатора за трудово изпълнение:

  • стил за обучение – способен ли е да изпълнява длъжността
  • поведенчески характеристики – как ще изпълнява длъжността
  • професионални интереси – желае ли да изпълнява длъжността

След като кандидатът премине оценката се генерира процент на пригодност към длъжността. Веднага можете да разберете дали той има потенциала да бъде успешен на конкретната позиция. Оценките с ProfileXT® могат да се адаптират и да се разработят профили за пригодност към длъжност за компанията, позицията, ръководителя или региона.

Докладите от системата помагат на мениджърите при провеждане на интервюта и при избор на сътрудници, които ще бъдат най-успешни в съответната професионална роля. Докладите предлагат конкретни съвети за обучение на сътрудниците с цел да бъде подобрено тяхното трудово изпълнение.

Докладите се представят в писмен и графичен вид. Написани са на бизнес език, което позволява да се ползват от широк кръг потребители. Не се изисква външен експерт или психолог за интерпретация на данните.

Примерни доклади можете да изтеглите от ТУК.

Като световен лидер в on-line оценяването и съпровождащите услуги Profiles International предлага решения и системи за оценка, които дават възможност на организациите да изберат най-подходящите сътрудници за конкретна длъжност и да развият техния пълен потенциал.

PI измерва и предоставя основната информация, от която работодателите се нуждаят, за да си осигурят успешни назначения, повишения, обучения и управление на персонала.

Ефективното управление изисква информация за ключовите характеристики на хората. Profiles International предоставя изключително ценни системи за увеличаване на ефективността на процеса на управление на сътрудниците.

Това, което прави системите на Profiles International лидер в бранша е уникалната технология Job Fit™ /Пригодност към длъжност/. В основата на доброто управление е да се разбере какво означава „пригоден“ и дали сътрудниците са подходящи за длъжността, мениджъра, екипа и организацията. Това знание помага на мениджърите ефективно да взаимодействат и обучават в работата своите сътрудници.

Всеки инструмент за оценка Ви предоставя множество доклади, които можете да използвате през целия професионален път на служителя в компанията.

Докладите са написани разбираемо и не изискват външна интерпретация или удостоверение за ползване.

PI има представители в 120 страни, 750 офиса в САЩ и продукти преведни на 33 езика.

През последните 20 г. PI работи с над 40 000 клиента.

Profiles International е сертифицирана по ISO 9002 и отговаря на изискванията за защита на личните данни по американските и европейски стандарти.

Повече информация за Profiles International можете на намерите на: www.profilesinternational.com