Думите са слухове, докато не се потвърдят от действията

Защо да използваме Център за оценка и развитие (Асесмънт център)?

 • Предоставя обективна основа за взимане на решения за назначаване и развитие на сътрудници в организацията. В Асесмънт центъра оценяването се извършва чрез наблюдение и измерване на реални поведения с инструменти за оценка, които са доказали своята обективност и валидност.
 • Използването на Център за оценка и развитие дава възможност да се прогнозира бъдещото поведение на участниците в определени делови ситуации, чрез симулиране на реална работна среда, проблемни ситуации, реални организационни и междуличностни процеси.

Резултат:

 • Получавате възможност за избор на най-перспективните служители и препоръки за развитие на компетенциите и способностите им.
 • Получавате обективна и комплексна оценка на умения, компетенции, ценности, мотивация и личностни качества, които са от ключово значение за успешното трудово представяне на вашите служители.
 • Центърът за оценка и развитие е един от най-съвременните методи за оценка на служители и кандидати за работа, който включва комплекс от техники като: групови упражнения; интервюта и тестове; упражнения, симулиращи конкретни ситуации в работата. Изпълнението на активностите в Център за оценка и развитие се измерва спрямо успешния профил на дадена длъжност в конкретна организация. Оценяват се едновременно двама или повече кандидати, за да има възможност да си взаимодействат помежду си. Включват се и няколко оценители с цел по-голяма обективност на процедурата. В Центъра за оценка участниците се преценяват от гледна точка на културата и ценностите на компанията и доколко те се покриват с тези на кандидатите. Участниците преминават поредица от активности, които симулират различни аспекти от работата и отговорностите на дадена длъжност.

Използвани инструменти:

Центърът за оценка би могъл да включва различни инструменти, подбрани в зависимост от конкретните цели и критерии за оценка. Всеки Център за оценка е напълно съобразен с потребностите на конктертната организация.

 1. Личностни тестове
 2. Писмено упражнение
 3. Казуси /in-tray test/
 4. Интервю за проучване на компетенциите
 5. Интервю, основано на случай от практиката
 6. Работа в група
 7. Ролева игра
 8. Презентация
 9. Решаване на проблем