Център за оценка и развитие

“Думите са слухове, докато не се потвърдят от действията”


Защо да използваме Център за оценка и развитие (Асесмънт център)?

  • Предоставя обективна основа за взимане на решения за назначаване и развитие на сътрудници в организацията. В Асесмънт центъра оценяването се извършва чрез наблюдение и измерване на  реални поведения с инструменти за оценка, които са доказали своята обективност и валидност.
  • Използването на Център за оценка и развитие дава възможност да се прогнозира бъдещото поведение на участниците в определени делови ситуации, чрез симулиране на реална работна среда, проблемни ситуации, реални организационни и междуличностни процеси.

Резултат :

Получавате възможност за избор на най-перспективните служители и препоръки за развитие на компетенциите и способностите им.

Получавате обективна и комплексна оценка на умения, компетенции, ценности, мотивация  и личностни качества, които са от ключово значение за успешното трудово представяне на вашите служители.

Научете повече за Център за оценка и развитие