Система за оценка на професионална пригодност на оперативен персонал в сектор енергетика

HR – ENERGETICS  е система за оценка, специално разработена от SYNECTICA за оценка на професионална пригодност на оперативен персонал в сектор Енергетика (АЕЦ,ТЕЦ, ВЕЦ). Системата може да бъде адаптирана и използвана за оценка на всички професии с висока степен на риск.

Защо е необходима?

  • Изпълнява изискванията на чл.35, ал.2 от Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл.287 от Кодекса на труда и чл. 25 от ЗЗБУТ за удостоверяване годността на оперативния персонал за оперативна работа.
  • Осигурява безопасност на работата чрез обективна и надежна оценка на оперативен персонал.
  • Намалява риска при подбор на нови специалисти и осигурява по-бързо навлизане в работата.
  • Оптимизира и повишава ефективността и продуктивността на служителите на компанията.

Ползи:

HR – ENERGETICS има съществен принос към профилактиката на аварийността и повишаването на нивото на безопасност и сигурност на енергийните системи.

HR – ENERGETICS може да се разглежда като част от системите за поддръжка на професионалната работоспособност, здраве и професионално дълголетие на оперативния персонал.

 

Научете повече за HR – ENERGETICS