Психологическа оценка на персонал

“Едно прецизно измерване струва колкото мненията на хиляда експерта”

 

Ползи:

Чрез психологическа оценка на професионално значими личностни характеристики, качества и нагласи можете да прогнозирате успешното трудово представяне на вашите сътрудници, да спомогнете за успехното им адаптиране и да получите насоки за бъдещо им развитие във вашата компания.

Оценката на качествата и характеристиките на личността е приложима за различни цели на бизнеса:

  • За нуждите на подбора на персонал за вакантна позиция в организацията;
  • За оценка на потенциала за обучение и кариерно развитие на служители в организацията;
  • За решаването на проблеми и конфликти в организацията;
  • За оценка на екипна съвместимост;

 

Резултати:

Резултатите от психологическата оценка се представят на клиента във вид на писмен профил, който включва обобщени резултати по ключовите професионално значими области, препоръки за обучение и подходящи методи за управление в съответствие с профила на оценяваното лице, оценка на психологическа съвместимост, мотивация и водещи ценности.

 

Научете повече за Психологическата оценка на персонал