Оценка на индивидуалното трудово изпълнение на служители

За да оцените продуктивността на Вашите служители по бърз, обективен и надежден начин….

SYNECTICA предлага разработване на Система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на служители от всички нива – от изпълнителски до топ мениджърски персонал. Оценяването на трудовото изпълнение на персонала е част от процеса на управление на представянето. Оценката на изпълнението води до повишаване на конкурентоспособността на организацията и устойчив успех чрез постигане на определените  резултати и стандарти.

Защо да  използваме Система за оценка на  индивидуалното трудово изпълнение?

  • За да оптимизираме управлението в компанията чрез въвеждане на единни за цялата фирма стандарти за изпълнение на дейностите и тяхната оценка в съответствие с целите.
  • За да подобрим значително изпълнението на сътрудниците чрез систематична обратна връзка и обективна оценка на резултатите от тяхната работа.
  • За да определите сътрудниците, които показват най-високи резултати и възможности за развитие. За да  мотивирате допълнително сътрудниците с най-високи постижения
  • За да определите сътрудниците, които имат нужда от помощ или допълнително обучение, за да станат по-ефективни

 

Научете повече за Система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение