Тренинг за управление на конфликти – примерни теми:

  • Определение и видове конфликти
  • Фактори за възникване на конфликти на работното място: организационни, ресурсни, ролеви, времеви, междиличностни
  • Действия, които повишават нивото на стрес и напрежение в организацията/екипа
  • Стратегии за предотвратяване и разрешаване на конфликтите, които намаляват нивото на стрес и напрежение
  • Стил на решаване на конфликти: конкурентен (win-lose), кооперативен (win-win), компромисен (lose- win).

Ползи: Повишаване на удовлетвореността от работата, подобряване на взаимоотношенията и екипната работа, намаляване на стреса. Развитие на уменията за разрешаване на конфликти.

Продължителност: 1 ден