Тренинг за развитие на търговски умения – примерни теми:

  • Психологическата нагласа и ролята й в процеса на продажби
  • Особености на продажбите при В2В, ключови клиенти, крайни клиенти
  • Планиране и подготовка
  • Разработване на клиенти
  • Установяване на контакти
  • Идентифициране на потребностите на клиента
  • Представяне на продуктите
  • Преодоляване на възражения
  • Превръщане на успешната презентация в успешна продажба. Сигнали за закупуване. Финализиране на продажбите

Ползи: Повишаване на общия обем на продажбите, сключване на по-ефективни договори, подобряване общия имидж на компанията

Продължителност: 2 дни