Тренинг за продажби по телефон

Примерни теми:

  • Телемаркетинг – специфика на продажбите/обслужването по телефона. Разлика между визуалната и не-визуалната комуникация. Силата на телефонните продажби.
  • Защо компаниите използват телемаркетинг
  • Видове телемаркетинг. Входящи и изходящи обаждания
  • Най-често срещани проблеми при телефонните продажби
  • Нагласата при телефонните продажби. Методи за достигане до потенциални клиенти. Специфика на студените обаждания
  • Структура на телефонния разговор. „Златни правила ” при провеждане на разговор
  • Преодоляване на възражения. Асертивно, агресивно и пасивно поведение. Договаряне

Ползи: Повишаване на общия обем на продажбите, подобряване на имиджа на компанията, развитие на уменията за продажби по телефон

Продължителност: 1 ден