Тренинг за обслужване и продажби по телефон – примерни теми:

 • Специфика на продажбите/обслужването по телефон, чат, онлайн. 
 • Разлика между визуалната и не-визуалната комуникация. 
 • Силата на телефонните продажби.
 • Защо компаниите използват телемаркетинг/телеселс
 • Видове телемаркетинг. Входящи и изходящи обаждания
 • Най-често срещани проблеми при телефонните продажби
 • Нагласата при телефонните продажби. 
 • Методи за достигане до потенциални клиенти. 
 • Специфика на студените обаждания
 • Структура на телефонния разговор. „Златни правила ” при провеждане на разговор
 • Преодоляване на възражения. Асертивно, агресивно и пасивно поведение. Договаряне

Ползи: Повишаване на общия обем на продажбите, подобряване на имиджа на компанията, развитие на уменията за продажби по телефон

Продължителност:  1 ден