Тренинг за водене на търговски преговори – примерни теми:

  • Видове преговори. Разбиране процеса на водене на търговски преговори
  • Подготовка за преговорите
  • Стратегия на преговорите (BATNA, SWOT анализ)
  • Фази на преговорите – откриване, установяване на контакт, преговаряне по спорни въпроси, оборване на възраженията, договаряне)
  • Подходи в преговорите – принципен и позиционен подход: възможности и ограничения
  • Водене на преговори с трудни преговарящи

Ползи: Усъвършенстване на умения за водене на преговори, развитие на психологическа компетентност, изграждане и поддържане на стабилни отношения на партньорство с клиентите

Продължителност: 2 дни