Оценка на компетенциии

Когато знаеш какво искат от теб, изпълняваш по-добре работата си…

Разработваме  система за оценка на компетенциите при внедряване на комепетнотстен модел в организацията. Компетенциите се интегрират с плановете, стратегията, целите, процесите, технологиите и организационните ценности.

Цел:

Да подпомогне вашите сътрудници да разберат какво е исканото ниво на владеене на дадена компетенция за всяка длъжност в организацията.

Резултат:

  • Повишаване на успешността и ефективността на сътрудниците на работното място.
  • Идентифициране на потребностите от подобрение на представянето и развитие на конкретни компетенции на оценяваните служители
  • Осигуряване на конструктивна обратна връзка за компетенциите на сътрудниците в организацията от ръководители и колеги чрез различни методи, на база операционализирани  реални поведения