Съдружници

Велин Георгиев
През 1991 Велин Георгиев основава Синектика и повече от 30 години развива и ръководи успешни проекти в областта на организационното консултиране, подбора и оценката на персонал и обучението.
Велин Георгиев има магистърска степен по Организационна психология в СУ „Св. Климент Охридски” и докторска степен по „Социална психология”.
Предишният му опит е в „Института по психология“ към МВР.
Г-н Георгиев е опитен професионалист с дългогодишен опит в подбора на персонал, организационно консултиране, оценката и развитието на таланти. Ръководил е редица проекти в областта на управлението на човешките ресурси за: управление на организационната промяна, организационна култура, разработване на бонус системи, разработване на програми за обучение и развитие, изследване на организационен климат, внедряване на компетентностни модел и др.

Наташа Янкова
Наташа Янкова е управляващ съдружник в Синектика от 1992 г. Повече от 30 ръководи проекти по подбор и набиране на персонал, организационно консултиране и обучение.
Има магистърска степен по „Клинична и консултативна психология” в СУ „Св. Климент Охридски” и специализация по „Клинична психология”. Тя е дългогодишен специалист по психопатология и психодиагностика и психотерапия.
Наташа Янкова има опит в подбор на персонал, организационно консултиране, организационното развитие, оценка на персонал, психологическа оценка, центрове за оценка и развитие и др.

Светлана Генова
Светлана Генова е управляващ партньор в Синектика от 1992 г. Тя е опитен консултант с над 30 години опит в подбора на персонал, организационното консултиране и обучението на персонал. Има магистърска степен по „Трудова и организационна психология” в СУ „Св. Климент Охридски”.
Предишният й опит е като експерт по „Психодиагностика” и „Трудова и организационна психология” към Българска академия на науките в областта на приложните психологически изследвания в трудовата психология.
Г-жа Генова има богат професионален опит в областта на приложните организационни проекти, търсенето и подбора на персонал, в създаването и реализирането на програми за обучение и развитие, в проекти, свързани с проучване на заплатите, бонусни системи, програми за компенсации и придобивки и др.

Красимира Янева
Красимира Янева се присъединява към Синектика през 2006 г. като консултант. Има бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Организационно поведение и консултиране в СУ „Св. Климент Охридски”. 

От 2019 г. е съдружник в Синектика.

Повече от 17 години е натрупала опит в: подбор и оценка на персонал, центрове за оценка и развитие, обучение и развитие, организационно консултиране.