Нашият екип

Съдружници

Велин Георгиев

Велин Георгиев основава SYNECTICA през 1991г. и оттогава е Управител на компанията. Над 24 години той разработва и ръководи успешно проекти в областта на организационно консултиране, подбор и оценка на персонал и обучение на персонала.

За периода 2005-2013г. е Регионален Директор на PROFILES INTERNATIONAL за България.
Велин Георгиев е завършил „Трудова и Организационна психология“в СУ “Св. Клиемнт Охридски“ със степен магистър. Той има докторска степен по „ Социална психология“.

Велин Георгиев е опитен професионалист, с дългогодишен практически опит в подбор на високи управленски позиции, организационно консултиране, оценка и развитие на таланта. Ръководил е проекти в областта на управлението на човешките ресурси като организационна промяна, управление на организационната култура, въвеждане на система за работни заплати, системи за оценка на изпълнението, бонусни системи, разработване и провеждане на специализирани вътрешнофирмени обучения за мениджърски умения, водене на преговори, търговски умения, управление на промяната, управление на конфликти, управление на екип и др.

Велин Георгиев е член на Българската Асоциация за управление на хора (БАУХ) и Дружеството на психолозите.

Наташа Янкова

Наташа Янкова е Управляващ партньор в SYNECTICA от 1992г. Над 24 г. ръководи проекти в областта на подбор на персонал, организационното консултиране и обучение.

Завършила е „Клинична и консултативна психология“ в СУ “Св. Климент Охридски” със степен магистър. Има специализация по „Клинична психология“. Тя е дългогодишен експерт по изготвяне и защита на съдебно-психологични експертизи за нуждите съдопроизводството в България.

Има солиден професионален опит в сферата на психодиагностика и психотерапия на психични, социални и поведенчески нарушения.

Наташа Янкова има опит в разработване и участие в проекти по организационно консултиране, организационно развитие, проучване и анализ на организационен климет, анализ на работни позиции, цялостни проекти в областта на психологическия подбор и оценка на персонал, консултиране на нивата на работни заплати, центрове за оценка и развитие на персонал.

Наташа Янкова е член на Българската Асоциация за управление на хора (БАУХ) и Дружеството на психолозите.

Светлана Генова

Светлана Генова е Управляващ партньор в SYNECTICA от 1992г. Над 23 г. ръководи проекти в областта на подбор на персонал, организационното консултиране и обучение.

Завършила е „Трудова и Организационна психология“ в СУ “Св. Клиемнт Охридски“ със степен магистър.

Предишният й опит като експерт в секция „Психодиагностика“ и „Трудова и организационна психология“ в Института по психология при БАН е фокусиран върху приложни психологически изследвания в областта на психология на труда в различни индустрии.

Тя притежава богат професионален опит в областта на приложните организационни проекти, центрове за оценяване и развитие, подбор на експертни, средни и висши мениджърски позиции, вътрешнофирмени обучения и оценка на служители, конструиране на бонусни системи и консултиране за нивата на работни заплати, проучвания за възнаграждения и програми за мотивация, разработване на програми и провеждане на вътрешнофирмени обучения за водене на преговори, търговски умения, обслужване на клиенти, работа в екип и др.

Светлана Генова е член на Българската Асоциация за управление на хора(БАУХ) и Дружеството на психолозите.

Красимира Янева

Красимира Янева се присъединява към екипа на SYNECTICA като консултант човешки ресурси през 2006г.

Тя притежава степен бакалавър по „Психология“ в НБУ и магистър по „Организационно поведение и консултиране на организацията“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Красимира Янева има над 9 години професионален опит в областта на търсене, подбор и оценка на персонал, анализ на работни позиции, измерване на работната натовареност, проучване на нива и политики на възнаграждение. Разработва и участва в проекти по организационно консултиране, организационно развитие, проучване и авализ на организационен климат. Участва в разработване и провеждане на обучения за работа в екип, лидерски умения, обслужване на клиенти, управление на личната ефективност и стреса и др.

Красимира Янева е член на Българската Асоциация за управление на хора (БАУХ) и на Дружеството на психолозите.