История

През 1991 г. е създадена „Синектика Георгиев и съдружие” СД – първата българска компания за психологически подбор и оценка на висококвалифицирани експертен и мениджърски персонал, с амбицията да подпомогне българския бизнес с професионални психологически услуги в управлението на човешките ресурси. Компанията е създадена от психолози, които избират името „Синектика“ като символ на груповото творческо откриване на оптимални решения на възникнали проблеми на бизнеса. Методът „Синектика“ позволява неограничено използване на въображение, познания, аналогии от членовете на екипа и може да обединява на пръв поглед несъвместими елементи в намирането на успешно решение. От 1991- 1999г. „Синектика Георгиев и съдружие” СД се развива динамично и се налага като водеща българска агенция за подбор на персонал в страната .

През 1999г се създава „Синектика консулт” ООД с основна цел да разшири обхвата на дейностите, като предложи на клиентите специализирани вътрешно-фирмени тренинг програми и широк кръг решения за организационно развитие и консултиране, насочено към оптимизиране на бизнес процесите и управление на човешките ресурси. Екипът на компанията се разраства, като към партньорския екип се присъединяват колеги консултанти с психологическо образование, споделящи ценностите на компанията за етичност, доверие и съпричастност към нашите клиенти, обединени от обща цел за подпомагане на хората и организациите в постигането на техните цели за развитие.

През 2005г. е създадена „Синектика Интер Рекрутмънт“ ООД. През 2005г. Синектика консулт“ ООД става партньор на Profiles International. Profiles International е световен лидер в on line оценяването и доставчик на високотехнологични инструменти за оценка и развитие на персонал, което добавя висока стойност в оценките за пригодност към изключително многообразие от длъжности. В продължение на над 30 години ние съдействаме на компаниите да повишават своята продуктивност, конкурентноспособност, чрез въвеждане на добри практики в управлението на своите екипи и да получават добавена стойност чрез подбора и дългосрочното развитие на ключовите си сътрудници.