Нашата история

През 1991 г. се създава „Синектика Георгиев и съдружие” СД – първата българска компания за психологически подбор и оценка на висококвалифициран експертен и мениджърски персонал, с амбицията да подпомогне българския бизнес с професионални психологически услуги в управлението на човешките ресурси. Компанията е създадена от психолози, които избират името „Синектика“ като символ на творческото реашаване на проблеми в бизнеса. Синектика по своята същност е метод, който се прилага за взимане на решения, като се основава на симбиозата на абсолютно разнородни идеи, които се съчетават, за да предоставят една по- различна гледна точка към проблема.

През 1999г се създава „Синектика Консулт” ООД с основна цел да разшири обхвата на дейностите, като предложи на клиентите специализирани вътрешно-фирмени обучения и широк кръг услуги и решения за организационно развитие и консултиране. Екипът на компанията се разраства, като към партньорския екип се присъединяват колеги консултанти с психологическо образование, споделящи ценностите на компанията за етичност, доверие и отговорност към клиентите, обединени от обща цел за подпомагане на хората и организациите в постигането на техните цели за развитие.

През 2005г. е създадена „Синектика Интер Рекрутмънт“ ООД. През същата година "Синектика Консулт“ ООД става партньор на Profiles International - световен лидер в on line оценяването и доставчик на високотехнологични инструменти за оценка и развитие на персонал, което добавя висока стойност към процеса на оценяване.

Създаден е брандът Synectica HR Management. Той обединява различните дейности под шапката си: консултиране, обучения, подбор на персонал, психологическа оценка на персонал.
Така в продължение на над 30 години ние съдействаме на компаниите да повишават своята продуктивност, конкурентноспособност и ефективност, като въвеждат добри практики при управление на талантите.