SYNECTICA е водеща консултантска компания за управление на човешки ресурси. От създаването на компанията през 1991г., ние осигуряваме цялостни решения по подбора, мотивирането и развитието на персонала на производствени и търговски компании в България.

Нашят подход е изцяло ориентиран към потребностите на клиента и се основава върху приложението на съвременни психологически методи в управлението на човешките ресурси.

Ние се стремим да съдействаме на хората и организациите да постигат своите цели .

Ние вярваме, че високите професионални стандарти, личната ангажираност и етична бизнес практика са в основата на успеха.

Интересно

11
Apr

Kак могат да се постигат максимални резултати с минимум усилия?

В края на 19 в. италианският икономист и социолог Вилфредо Парето  след проучване  на разпределението на материалните блага в различни страни   устано …

11
Apr

Какви грешки могат да допуснат работодателите при наемане на персонал?

Липса на информираност за  правните аспекти на заетостта Работодателите често пренебрегват правните въпроси, свързани със заетостта. Грешният избор на …

02
Feb

Как да търсите работа?

Изяснете си точно вида работа, която търсите. • Работа, близо до дома, с нормирано работно време • Работа, свързана с пътуване в друго населено място …