Изяснете си точно вида работа, която търсите.

 • Работа, близо до дома, с нормирано работно време
 • Работа, свързана с пътуване в друго населено място
 • Работа на пълен или непълен работен ден
 • Работа с гъвкаво работно време, съобразена с вашите семейни ангажименти
 • Работа в среда, съобразена с вашите хронични заболявания /ако имате такива/
 • Работа от къщи

Изберете начините по който ще търсите работа.

 • Информация от роднини, приятели, съседи

Много често това е най-резултатният начин за търсене на работа. Поговорете със своите близки и приятели, помолете ги да се поинтересуват дали там, където работят, има свободни работни места, дали предстои разширяване на предприятието, дали няма работници, на които предстои да се пенсионират. Често препоръката от работещ във фирмата е решаваща за работодателя при наемането на нови работници.

 • Печатни медии

Преглеждайте обявите в местните вестници, за които знаете, че издават актуална информация и на които можете да се доверите. Не се колебайте да публикувате своя кратка обява в местен вестник, като посочите каква работа търсите.

 • Интернет медии

От специализираните сайтове за търсене на работа можете бързо и лесно да получите необходимата ви информация. Когато кандидатствате за работа по интернет, добре е да сте сигурни, че фирмата действително съществува. Не изпращайте данни с лична информация, когато няма посочен адрес и телефон на работодателя. Това може да ви предпази от измами. Необходимо е също да съблюдавате точно посочените изисквания – да посочите номера на обявата, работното място, да попълните и изпратите необходимите приложения – обикновено снимка, мотивационно писмо и автобиография. Изпратете актуална снимка, паспортен размер. Задължително е също да попълните приложените образци на автобиография и мотивационно писмо, преди да ги изпратите.

 • Стажантски програми

Друг популярен начин са стажантските програми, това е най-сигурният начин за кандидатите да се докоснат до бизнеса и да получат шанс за оставане на постоянна работа.

 

 • Директен контакт

Можете да намерите вашата работа, след като се свържете директно с някой от ръководителите на организация, където може да предстои да се открият нови работни места.

 • Професионални сдружения и изложения

Ако един специалист иска да се развива в избрана сфера, той задължително трябва да участва активно в професионални организации на хора със същото занимание. Обикновено тези организации организират специални обучения, конференции, изложения и професионални срещи, с което допринасят за разширяване на мрежата от контакти и повишаване на квалификацията на своите членове.

 • Бюрата по труда

Ако си търсите работа, служителите в бюрата по труда могат да ви помогнат. Можете да посещавате трудовия си посредник по местоживеене толкова често, колкото имате нужда. Вие не му пречите да работи, напротив, неговата работа е да ви обслужва и заедно да намерите най-добрия вариант за вашето трудово устройване.

 • Специализирани обучения

Едно специализирано обучение може да доведе до нова работа. Това е мястото, където освен нови знания получаваш достъп и до признати специалисти в бранша. В криза допълнителната квалификация става още по-необходима, така че може да уцелите с един куршум два заека.

 • Кариерни форуми

Тук се включват както традиционни форуми на кариерата на национално ниво, така и кариерните събития в университетите. Не са малко хората, които са намерили стаж по този начин. Традиционно се организират през пролетта и есента.

 • Кариерни центрове

Кариерните центрове към университетите все още нямат силни традиции в съветване и посредничество при търсене на работа. В тях се предлагат и обяви за работа, но най-ценно е да ви помогнат практически с подготовката на документи за кандидатстване.

 • Онлайн социални мрежи

Безспорно това е най-модният начин не само да намериш работа или познат, който да те препоръча, но и да бъдеш намерен от работодател. Най-популярни в България са Facebook, LinkedIn и Тwitter. В първите две има изключително много варианти за участие – от конкретни обяви за работа, разпространени от самата компания или нейни служители, до възможност за лични страници и участие в дискусии. Третата платформа е по-малко популярна, но ако искате да сте част от международно професионално общество, задължително трябва да си създадете профил и там.

 • Корпоративни страници

Необяснимо подценяван канал за търсене на работа. Не забравяйте да проверявате кариерните секции на желаните от вас работодатели, защото там могат да бъдат публикувани обяви за работа, които няма да намерите другаде.

Как да се ориентирате в обявите за работа?

Когато четете обява за работа, най-напред обърнете внимание на името на свободната позиция. Изключете обявите за длъжности, които не отговарят на вашите интереси или по принцип изискват различно от вашето или по-специализирано образование и квалификации. Не отхвърляйте веднага обаче онези наименования, които не разбирате на първо четене. В такива случаи проучете внимателно съдържанието на обявата и най- вече изброените отговорности на позицията. Името на длъжността рядко дава изчерпателна информация, дори когато е достатъчно популярно. Затова обърнете внимание на изискванията. Ако не отговаряте на някое от основните – например за задължителна образователна степен или професионален опит, тази обява едва ли е за вас. Не е изключено обаче работодателят да пренебрегне някое от собствените си условия, ако вие успеете да компенсирате липсата му с някое друго важно качество. Затова, ако позицията наистина много ви харесва, може би си струва все пак да кандидатствате. Но не забравяйте, че случайно обявени работни места няма.

Затова не кандидатствайте случайно, спонтанно, просто заради опита или на принципа „Защо пък не?!“ Опитайте се да вникнете в истинския смисъл, вложен в шаблони като „комуникативен“ или „умения за работа в екип“. Не пренебрегвайте формулировки от типа „гъвкаво работно време“ – те могат да означават сериозна натовареност, включително в почивни дни. Обикновено обявите изключват определени категории и предявяват конкретни изисквания към кандидатите.

Например: „Търсим опитна секретарка“. Това изключва млади момичета, току-що завършили някакво образование, в т.ч. и такова по специалността. Много хора си мислят, че в случая се търси секретарка, но всъщност ключовата дума тук е „опитна“.

Какво търси работодателят?

Работодателите търсят мотивирани хора, хора, на които им се работи. Ако изключим чисто техническите компетенции, като езици, компютърна грамотност и опит на подобна позиция, решаващи са личните качества на човека. Даден кандидат може да е много квалифициран, но, ако го няма желанието или работодателят не види онези качества, които търси, той просто няма да го наеме на работа. Когато има възможност да се правят компромиси с първоначалните изисквания, най – често това, което се жертва, са квалификациите, образованието и опита. Тенденцията е фокусът да се поставя върху личностните характеристики и нагласи на личността, които са в основата на потенциала за развитие.

Да намерите работа обикновено отнема време и усилия. Не бъдете разочаровани, ако не намерите работа веднага. Обръщайте внимание на информацията, която достига до вас и не се отказвайте. Замислете се какво бихте могли да направите. Започнете с вашите приятели – попитайте ги дали знаят за някое свободно работно място. Ако не сте сигурни, че мотивационното писмо или автобиографията ви са добри, дайте ги на ваш приятел или на вашия консултант и ги помолете за мнение. Ако се интересувате от определена работа, но нямате достатъчно информация, не се колебайте – обадете се по телефона и поискайте повече информация.

Трябва да бъдете наясно, че работата няма да ви открие, така че опитвайте сте постоянно информирани относно свободните работни места и изпращайте всеки ден целево поне по едно мотивационно писмо или автобиография. Направете списък с потенциални фирми, където бихте могли да работите и им изпратете вашата оферта. Възможно е да търсят нов служител, но да не са пуснали обява.

И така желаната работа ще се появи.