За да се фокусирате върху важните неща

Лизингът на персонал е съвременна управленска практика, която ви позволява да се съсредоточите върху най-важните дейности във вашия бизнес, като прехвърлите отнемащите време и ресурси административни задачи на външна компания.

Лизингът на персонал може да се използва независимо от размера на компанията в следните случаи:

  • Вие имате нужда от допълнителни кадри за краткосрочни и дългосрочни проекти
  • Вие не сте се регистрирали фирма в България
  • В компанията липсва отдел Човешки ресурси и време за административни въпроси, ТРЗ, данъчната администрация и др.

Синектика предлага услуги по отдаване на персонал под наем, администриране на трудови и граждански договори и администриране (изготвяне) на работни заплати чрез партньорска компания .

Нашият партньор има сериозен опит в услугите по администриране на работни заплати на персонала на  мултинационални компании,  опериращи в България. Компанията предлага висока финансово – счетоводна  и техническа експертиза с отлично качество и  на конкурентна цена.