Повишете мотивацията, за да повишите ефективността

Разработване на цялостна бонусна система, обвързана с индивидуалните и фирмените цели, в съответствие с фирмените стандарти и процедури.

Цел: повишаване на мотивацията за работа и обвързване на индивидуалните с фирмените цели

Резултат: задържане и развитие на най-успешните сътрудници, постигане на фирмените цели