Система за стимулиране на персонала

Повишете ефективността, чрез стимулиране на персонала

Разработване на цялостна бонусна система, обвързана с индивидуалните и  фирмените цели, в съответствие с фирмените стандарти и процедури.

Цел: повишаване на мотивацията за работа и обвързване на индивидуалните с фирмените цели

Резултат: задържане и развитие на най-успешните сътрудници, постигане на фирмените цели