Привлечете най – добрите, като им предложите най- доброто

Анализ и предоставяне на информация за актуалните нива на работни заплати в различните браншове и региони в зависимост от типа на компаниите /мултинационални, чуждестранни и български/.

Цел: привличане и задържане на висококвалифицирани специалисти

Резултат: стабилизиране и интегриране на квалифицираните специалисти в компанията, изграждане на екипи от професионалист