Проучване нивата на работните заплати

„Вие искате най-добрите хора  да работят при вас – привлечете ги и им предложете най-доброто“

 

Информация за реалните нива на работните заплати в различните браншове и региони в зависимост от типа на компаниите /мултинационални, чуждестранни и български/.

Цел: привличане и задържане на висококвалифицирани специалисти

Резултат: стабилизиране и интегриране на квалифицираните специалисти в компанията, изграждане на екипи от професионалисти