Знаете ли наистина колко ценна е всяка длъжност за вашата организация?

Анализ на значимостта на всяка работна позиция в сравнение с останалите в компанията от гледна точка на съдържанието на работните задачи (сложност, трудност, вземане на решения, управление и др.). Проектиране на класификация на длъжностите във фирмата и структура на работните заплати.

Цел: обективен анализ и оценка на ключови работни позиции.

Резултат: промяна в структурата на работните заплати по обективни за длъжностите показатели.