Знаете ли какво прави хората във вашата организация щастливи?

Организационният климат е от ключово значение за всяка организация и има определящо влияние върху управлението и изпълнението на целите, творчеството и инициативността на хората, както и доверието към мениджмънта. Организационният климат влияе върху представянето на служителите на компанията, отразява виждането на хората за тези аспекти от работната среда, които оказват пряко влияние върху това, колко добре те си вършат работа.

Цел: проучване на мненията, нагласите и настроенията на служителите за основните параметри на климата в организацията и удовлетвореността от работата.

Резултат: подобряване на атмосферата в организацията и положително влияние върху ангажираността и трудовото изпълнение на всички сътрудници.