Изграждане на фирмена култура

Разберете културата, за да разберете организацията

Анализ на съществуващите фирмени ценности, норми, стандарти и поведенчески модели, писани и неписани правила на фирмено поведение. Ние подпомагаме постигането на консенсус за стратегическите цели; привеждане на съответствие между целите на организацията и реалното поведение на сътрудниците, разработване на нови корпоративни стандарти за поведение.

Цел: формулиране на мисията и водещите ценности на фирмата, изработване на фирмени стандарти и правила на поведение.

Резултат: интегриране на сътрудниците във фирмата, чрез споделяне на общи ценности и цели