Тренинг за управление на личната ефективност и стреса – примерни теми:

  • Анализ на ресурсите за лична ефективност
  • Модели за приоритизиране, управление на приоритети
  • Факторът време – можем ли да управляваме времето. Крадците на време
  • Динамично планиране на личното време
  • Управление на времето в процеса на работа, при работни срещи и др..
  • Инструменти за управление на времето
  • Видове стрес, източници на стрес, цената на стреса
  • Управление на стреса – оценка на собственото ниво на стрес – физилогически признаци, поведенчески, емоционални;
  • Техники за справяне със стреса: психологически техники, медитация, релаксация, дишане, физически упражнения

Ползи: Развитие на уменията за работа по приоритети, ефективно използване на времето, подобряване на организацията на дейността, намаляване на стреса и напрежението в работата.

Продължителност:  1 ден, 2 дни