Тренинг за презентационни умения

Примерни теми:

  • Създаване на успешна търговска презентация
  • Отношения търговец – клиенти
  • Продажби, ориентирани към потребностите
  • Планиране и подготовка на презентацията
  • Структура на презентацията
  • Работа със съдържанието
  • Използване на визуални материали
  • Умения и техники за презентиране

Ползи: Развитие на  уменията за презентация пред различна аудитория, овладяване и упражняване на знания, умения и техники за установяване на отношения с аудиторията и оказване на влияние в процеса на презентация.

Продължителност:  2 дни