Тренинг за обслужване на клиенти – примерни теми:

  • Управление на отношенията с клиентите
  • Създаване на лоялни клиенти
  • Справяне с трудни ситуации и трудни клиенти
  • Приемане на рекламации и оплаквания
  • Решаване на проблеми и конфликти
  • Фирмени стандарти за обслужване на клиенти

Ползи: Развитие на умения за обслужване на клиенти и справяне с трудни ситуации, повишаване на качеството на обслужване на клиентите, повишаване на продажбите чрез създаване на мрежа от лоялни клиенти

Продължителност: 1 ден, 2 дни