Мисия и ценности

SYNECTICA е водеща консултантска компания за управление на човешки ресурси. От създаването на компанията през 1991г., ние осигуряваме цялостни решения по подбора, мотивирането и развитието на персонала на производствени и търговски компании в България.

Нашят подход е изцяло ориентиран към потребностите на клиента и се основава върху приложението на съвременни психологически методи в управлението на човешките ресурси.

Ние се стремим да съдействаме на хората и организациите да постигат своите цели .

Ние вярваме, че високите професионални стандарти, личната ангажираност и етична бизнес практика са в основата на успеха.

Нашата мисия :

Прилагайки психологическия подход в управлението на човешките ресурси, да доведем до реализация идеите на клиента, като намерим заедно най-доброто решение за развитието на неговия бизнес.

Нашите ценности:

Професионално и етично отношение – ние вярваме, че високите професионални стандарти, етичността във взаимоотношенията и постоянната грижа за нашите клиенти са в основата на успешните резултати.

Фокус към личността – ние се отнасяме с разбиране и уважение към  личността и индувидуалните ценности на всеки наш клиент, кандидат, колега и бизнес партньор.

Доверие – ние се стремим да изграждаме дългосрочни отношения с нашите клиенти и партньори, основани на  уважение  и  взаимно доверие.

Лична ангажираност – ние вярваме, че личната ангажираност и съпричастност към потребностите и проблемите на нашите клиенти ни помага да предложим най-добрите решения за развитието на техния  бизнес.