Job Vacancies

Sales and Business Development Manager - Foreign markets

Offer № 096В
Valid until
Position Sales and Business Development Manager - Foreign markets
Short Description

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на продуктовия маркетинг и дистрибуцията на бързооборотни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и чужбина и богато продуктово портфолио, включващо водещи световни марки. Във връзка с разрастването на дейността си и реализирането на маркетинговата и търговската политика на външните пазари на които оперира, компанията търси опитен професионалист за позицията - "SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - FOREIGN MARKETS".

Requirments

• Висше образование – специалност „Маркетинг”, "Външна търговия" или друго релевантно образование.
• Опит в развитие на мрежи за продажби на външни пазари, разработване и планиране на маркетингови стратегии, налагане на нови продукти и пазарни анализи – минимум 3 г.
• Отличен писмен и говорим английски език.
• Стратегическа ориентация и умения да определя приоритети и планира действия.
• Предимство е опит в международна компания в областта на международната търговия с бързооборотни хранителни или нехранителни продукти, маркетинга и продуктовия мениджмънт.
• MS office (Word, Excel, Power Point)
• Възможности за пътувания в чужбина.

Responsibilities
Conditions