Offer № 009S
Valid until 04/30/2023
Position Търговец корпоративни клиенти, гр. София
Short Description

Нашият клиент е утвърдена от над 20г. компания в България – вносител на промишлено оборудване и инсталации за отопление, вентилация /газ и биогаз/ от Европейски лидери в производството.
Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси: заместник ръководител склад.

Requirments

Висше образование – предимство е техническо образование
Професионален опит на подобна позиция минимум 2 - 3г.
Познава реда и изискванията за прием и експедиция на стоки.
Познава и работи със документация, която се изисква за входящ и изходящ контрол на съответствие
Добра компютърна грамотност: WORD, работно ниво на EXCEL, работа с складов софтуер.
Шофьорска книжка

Responsibilities
Conditions