Job Vacancies

Счетоводител

Offer № 091SJ
Valid until
Position Счетоводител
Short Description

Нашият клиент е голяма българска компания развиваща дейност в сферата на търговията.

Requirments

• Висше икономическо образование, предимство е специалност „Счетоводство и контрол”.
• Опит като счетоводител – минимум 3г.
• Много добра компютърна грамотност – Word, Excel, Ажур Л, специализирани програмни продукти.
• Отлично познаване на данъчно-осигурителното и трудово законодателство и МСФО.

Responsibilities

• Съставяне, проверка и осчетоводяване на счетоводни документи отнасящи се до дейността на дружеството.
• Работа във всички сфери на счетоводното отчитане на дружеството – текущо и периодично
• Изготвяне на справки, възложени от ръководството.

Conditions

Възможност за професионална реализация и развитие в голяма и престижна компания. Много добри условия за работа, много добро стартово възнаграждение.