Offer № 81S
Valid until 04/30/2023
Position Специалист търговска администрация /застраховане, осигуряване, банкови продукти/
Short Description

Нашият клиент е дъщерно дружество на чуждестранна европейска компания в областта на застрахователно, осигурително и кредитно консултиране и посредничество. Във връзка с разрастването на бизнеса , компанията търси за отдела си  "Обслужване на клиенти" - „Специалист търговска администрация“

Requirments

• Висше образование
• Опит на подобна административна позиция - 2 - 3г. Предимство е професионален административен опит в банкова, застрахователна или осигурителна сфера.
• Много добри компютърни умения- Word, Excell, предимство е опит с ЕРП система
• Много добро владеене на английски език

Responsibilities
Conditions