Job Vacancies

Ръководител химико-технологичен участък

Offer № 083S
Valid until
Position Ръководител химико-технологичен участък
Short Description

Нашият клиент „Бъдещност“ АД , гр. Чирпан е модерно, развиващо се предприятие за проектиране, производство и продажби на хидравлични разпределители и компоненти с над 100г. история. Над 80% от продукцията на предприятието се изнася извън страната. Фирмата доставя хидравлично оборудване в Европа, Южна и Северна Америка, Близкия Изток, Австралия и Нова Зеландия. във връзка с разрастването си, предприятието търси:

Приложен технолог по цифрови програмни стругови машини - Fanuc , Siemens / приложен технолог по програмни фрезови центри - Mazatrol , Fanuc.

Предложението е валидно за кандидати от цялата страна, като се предлага съдействие и поемане на разходи за преместване.

Requirments

• Висше образование – Инженер химик или друга подходяща специалност;
• Опит в работа с технологии никелиране, поцинковане, хромиране в производство на детайли – мин. 2-4г.
Опит в управление на екип
• Умение за работа с технически чертежи, спецификации;
• Познаване на ISO 9001:2008 или друг необходим стандарт за качество

Responsibilities

• Организира и осъществява управлението на производствената дейност в определения участък.
• Познава технологиите – никелиране, фосфатиране , поцинковане, хромиране
• Утвърждава производствените програми и календарни графици и въвежда налагащите се изменения в тях.
• Контролира обезпечеността на производството с материални ресурси и персонал.
• Участва в предприемането и внедряването на разработки за въвеждане на нови дейности,усъвършенстване на производството и подобряване качеството на работа.
• Ръководи внедряването и използването на съвременни системи за управление и контрол на технологичния процес.
• Контролира производството и обезпечава необходимата техническа документация, оборудване, инструменти и материали

Conditions

Възможност за професионална реализация и развитие във стабилна , водеща в своя бранш компания , поставила си амбициозната цел да работи на световно ниво. Отлична работна атмосфера и условия на труд. Много добро възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва поемане на транспортни и квартирни разходи.