Job Vacancies

Инженер технолог - нови продукти

Offer № 027S
Valid until
Position Инженер технолог - нови продукти
Short Description

Нашият клиент е иновативна технологична чуждестранна компания, утвърден от над 15 г. производител на електронни модули и системи в областта на медицинска електроника, системи за контрол, видеонаблюдение и други.

Requirments

Образование- висше техническо , предимство е "Електроника";
Професионален опит на подобна позиция- 2-4г.
Познаване на основните процеси на производство в електрониката;
Много добри умения за работа с компютър и универсален софтуер, опит с ERP система и др. специализиран софтуер е предимство;
Английски език- ниво В2;

Responsibilities

Отговаря за технологията на произвождания продукт от създаването до производството.
Определя необходимите ресурси за производството на продукта- материали, консумативи, оборудване, персонал и др.
Проектира и възлага за производство към подизпълнители специфична инструментална екипировка, необходима за производството.
Определя производствените маршрути на продукта и нормовремена.
Изготвя техническа документация за производството на продукта.
Планира производството на "0" серии и прототипи на продукти, извършва квалификация на процеси.
Планира и организира инженерните и проектни дейности, на база изискванията в сключените договори с клиенти.
Участва в създаването и изпълнението на инвестиционния план за развитие, с цел подобряване на производствената ефективност и ефикасност

Conditions

Отлична възможност за професионална реализация в чуждестранна компания с изградени стандарти и ценности . Отлични условия на работа и възнаграждение, съответстващо на нивото и отговорностите на позицията. Фирмени обучения. Социални придобивки.