Offer № 009S
Valid until 04/30/2023
Position Заместник ръководител склад, София
Short Description

Нашият клиент е утвърдена от над 20г. компания в България – вносител на промишлено оборудване и инсталации за отопление, вентилация /газ и биогаз/ от Европейски лидери в производството.
Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси: заместник ръководител склад.

Requirments

Висше образование – предимство е техническо образование
Професионален опит на подобна позиция минимум 2 - 3г.
Познава реда и изискванията за прием и експедиция на стоки.
Познава и работи със документация, която се изисква за входящ и изходящ контрол на съответствие
Добра компютърна грамотност: WORD, работно ниво на EXCEL, работа с складов софтуер.
Шофьорска книжка

Responsibilities


• Организира правилното приемане, подреждане и съхранение на стоките в склада
• Приема заявки и следи за складовите наличности
• Извършва експедиция на малки пратки към клиенти чрез куриерски компании
• Попълва и съхранява складови документи;
• Участва в периодични инвентаризации
• Следи за поддържане на чистота в склада;
• Изготвя справки и отчети

Conditions

Възможност за професионална реализация в утвърдена и стабилна компания. Много добри условия за работа, с работно време на петдневна работна седмица , от 9 – 17ч., възнаграждение по трудов договор и бонуси в съответствие с резултатите.