Offer № 141Вр
Valid until
Position Директор, производство, гр.Враца
Short Description

Нашият клиент е бързоразвиваща се компания базирана в гр. Враца.
Компанията произвежда машиностроителни елементи за управление
на индустриални процеси и притежава всички необходими за едно модерно производство ISO стандарти. Във връзка с увеличаването на външните пазари на продуктите на компанията и ефективното управление на процеса на модернизация на производствените технологии, компанията търси опитен "ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО"
Позицията е отворена за кандидати от цялата страна.

Requirments

• Висше образование.
• Опит на подобна позиция - минимум три години.
• Компютърна грамотност.
• Добро владеене на английски език ще се счита за предимство.

Responsibilities


• Ръководи, координира, организира и контролира дейностите по техническото, технологичното и организационното развитие на производствения процес.
• Организира и контролира оперативното управление на производството, поддържането и ремонта на машините и съоръженията.
• Осигурява техническата и технологичната подготовка на производствената дейност и организацията по осигуряване на производството с необходимите материали, резервни части и енергийни ресурси.
• Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността 
• Ръководи и контролира рационалното изразходване на суровини и материали, своевременната подготовка на техническата документация и нейното съответствие със стандартизационните изисквания.
• Контролира подбора, обучението и работата на персонала.
• Контролира спазването на всички правила по охрана на труда и техника на безопасна работа на територията на завода, анализира организацията на труда и прилаганите графици на работа и прави предложения за усъвършенстването им.
• Участва в изграждането, поддържането и подобряването на системата по управление на качеството.

Conditions

• Възможност за професионална реализация във водеща в своя индустриален сектор компания със стабилни позиции на вътрешния и международните пазари.

• Отлично възнаграждение.

• Допълнителни бонуси и социални придобивки.

• Фирмено обучение.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете ни вашата автобиография на [email protected], Ref.#: 141Вр