19.12.2023

160В-11 Специалист Управление на Парични Потоци, София

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 700 души персонал. 

Във връзка със силното разрастване на дейността си, компанията търси активни и енергични хора за позицията Специалист Управление на Парични Потоци.

 ОТГОВОРНОСТИ:

 1.      Участва в разработването , утвърждаването и спазването на финансовата политика на компанията.

2.      Участва в  планирането на паричните потоци на компанията, съгласувано с всяка търговска  дирекция и следене и  контрол по изпълнението.

3.      Участва във финансовия анализ на движението на паричните потоци.

4.      Контролира плащането на разходите на компанията, съгласно бюджета на разходи и съобразено с кредитния период към съответния контрагент.

5.      Заедно със счетоводния отдел стриктно следи входно-изходните операции на компанията – доставки и продажби съответно към вътрешни и експортни клиенти, разходи за рекламни и маркетинг материали, суровини и материали за производственото направление, както и всички други търговски активи на компанията.

6.      Участва в договарянето по финансови параметри на експортни клиенти и контролира получаването на плащанията в договорените срокове.

7.      Участва в договарянето по финансови параметри с външни доставчици и съблюдава осигуряването на финансови ресурси за плащането на задълженията, съгласно договорените срокове.

8.      Контролира навременното плащане на задълженията на компанията към данъчни, банкови и други институции, съгласно законодателството на страната и договорените срокове и дати с банковите институции. 

ИЗИСКВАНИЯ:

Образование – висше икономическо образование
Опит – минимум 3г. на релевантна позиция
Много  добри компютърни познания
Много добър английски език – писмено и говоримо
Много добри познания за нормативните актове, регламентиращи финансово-икономическата дейност, основните финансови инструменти и методи, обезпечаващи управлението на финансовата дейност и данъчното законодателство,

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

– Много добра основна заплата
– 5 дневна работна седмица
– Годишен отпуск съгласно Кодекса на труда
– Въвеждащо обучение

Локацията на офиса е в кв.Модерно предградие, в близост до метростанция.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на [email protected], Ref.#: 160В.