Светлана Генова

Светлана Генова

Светлана Генова

Светлана Генова е Управляващ партньор в SYNECTICA от 1992г. Над 23 г. ръководи проекти в областта на подбор на персонал, организационното консултиране и обучение.

Завършила е „Трудова и Организационна психология“ в СУ “Св. Клиемнт Охридски“ със степен магистър.

Предишният й опит като експерт в секция „Психодиагностика“ и „Трудова и организационна психология“ в Института по психология при БАН е фокусиран върху приложни психологически изследвания в областта на психология на труда в различни индустрии.

Тя притежава богат професионален опит в областта на приложните организационни проекти, центрове за оценяване и развитие, подбор на експертни, средни и висши мениджърски позиции, вътрешнофирмени обучения и оценка на служители, конструиране на бонусни системи и консултиране за нивата на работни заплати, проучвания за възнаграждения и програми за мотивация, разработване на програми и провеждане на вътрешнофирмени обучения за водене на преговори, търговски умения, обслужване на клиенти, работа в екип и др.

Светлана Генова е член на Българската Асоциация за управление на хора(БАУХ) и Дружеството на психолозите.