Наташа Янкова

Наташа Янкова

Наташа Янкова

Наташа Янкова е Управляващ партньор в SYNECTICA от 1992г. Над 24 г. ръководи проекти в областта на подбор на персонал, организационното консултиране и обучение.

Завършила е „Клинична и консултативна психология“ в СУ “Св. Климент Охридски” със степен магистър. Има специализация по „Клинична психология“. Тя е дългогодишен експерт по изготвяне и защита на съдебно-психологични експертизи за нуждите съдопроизводството в България.

Има солиден професионален опит в сферата на психодиагностика и психотерапия на психични, социални и поведенчески нарушения.

Наташа Янкова има опит в разработване и участие в проекти по организационно консултиране, организационно развитие, проучване и анализ на организационен климет, анализ на работни позиции, цялостни проекти в областта на психологическия подбор и оценка на персонал, консултиране на нивата на работни заплати, центрове за оценка и развитие на персонал.

Наташа Янкова е член на Българската Асоциация за управление на хора (БАУХ) и Дружеството на психолозите.