Красимира Янева

Красимира Янева

Красимира Янева

Красимира Янева се присъединява към екипа на SYNECTICA като консултант човешки ресурси през 2006г.

Тя притежава степен бакалавър по „Психология“ в НБУ и магистър по „Организационно поведение и консултиране на организацията“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Красимира Янева има над 9 години професионален опит в областта на търсене, подбор и оценка на персонал, анализ на работни позиции, измерване на работната натовареност, проучване на нива и политики на възнаграждение. Разработва и участва в проекти по организационно консултиране, организационно развитие, проучване и авализ на организационен климат. Участва в разработване и провеждане на обучения за работа в екип, лидерски умения, обслужване на клиенти, управление на личната ефективност и стреса и др.

Красимира Янева е член на Българската Асоциация за управление на хора (БАУХ) и на Дружеството на психолозите.