Десислава Бутилова

Десислава Бутилова

Десислава Бутилова се присъединява към екипа на SYNECTICA като консултант човешки ресурси през 2000г.

През 2005 г. става партньор в SYNECTICA.

За периода 2005-2013г е Мениджър бизнес развитие на PROFILES INTERNATIONAL за България.
Тя притежава степен бакалавър по „Педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и степен магистър „Стопанско управление” в ВТУ “Св.св.Кирил Методий“

Десислава Бутилова има над 15 години професионален опит в областта на търсене, подбор и оценка на персонал, анализ на работното място, измерване на работната натовареност, проучване на нива и политики на възнаграждение. Разработва и участва в проекти по организационно консултиране, организационно развитие, анализ на работни позиции, анализ на организационна ефективност и ефикасност. Участва в разработването и провеждането на вътрешнофирмени обучения за водене на преговори, търговски умения, управление на личната ефективност и стреса, обслужване на клиенти и др.

Десислава Бутилова е член на Българската Асоциация за управление на хора (БАУХ).