Георги Томов

Георги Томов

Георги Томов се присъединява към екипа на SYNECTICA като консултант човешки ресурси през 2001г.

През 2005 г. става партньор в SYNECTICA.

За периода 2005-2013г. е Мениджър корпоративни продажби на PROFILES INTERNATIONAL за България

Той притежава магистърска степен по „Клинична и консултативна психология” и „Трудова и организационна психология” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Той има над 14 години професионален опит в областта на търсене, подбор и оценка на персонал, анализ на работни позиции, измерване на работната натовареност, проучване на нива и политики на възнаграждение. Разработва и участва в проекти по организационно консултиране, организационно развитие, проучване и анализ на организационен климат. Участва в разработване и провеждане на вътрешно фирмени обучения за търговски умения, работа в екип, обслужване на клиенти и др.

Георги Томов е член на Българската Асоциация за управление на хора(БАУХ) и на Дружеството на психолозите.